KERAMICKÉ, MRAZUVZDORNÉ, SLINUTÉ OBKLADY A DLAŽBY

Obklady do kúpe?ne, kuchyne, dlažby do obýva?ky, na terasu, chodníky 

Popis:

Interiérové a exteriérové obklady stien kúpe?ne, kuchyne, obýva?ky, salónocv, predsiene, schodísk, šácht , omietok, soklíkov, obmuroviek vaní, ríms, murovaných poli?iek, betónových povrchov dobre chránia podklad, napomáhajú ?ahko udržiava? hygienu a skráš?ujú vytvorený priestor. Pod?a použitého materiálu obklady v zásade rozde?ujeme na keramické (hladké, glazované, slinuté, reliéfované, protišmykové,  mrazuvzdorné, mozaikové kocky), pórovinové, z tvaroviek, hutné, polohutné, švédské dosky, z taveného ?adi?a, zo sklenených dielcov, tehlové, opakné, terazzové, z lomového kame?a a podobne. Kone?né vyhotovenie obkladov je v rôznych ve?kostiach, hrúbkach a farebných prevedeniach.  Pre správnu funkciu obkladu je podstatná kvalita zhotovenia podkladu, jeho odborná montáž.

Postup pri montáži obkladu:

Skôr než položíme nový obklad zistíme ?i je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý a následne zvolíme vhodný druh obkladu, dlažby, lepidla, prednáteru a spôsob aplikácie.Z odobratých mier vypo?ítame potrebné množstvo obklada?iek, dlaždíc, ur?íme spotrebu lepidla a špárovacích hmôt. Na vyzretý a rovný podklad nanesieme pod?a druhu použitého materiálu obkladu a podkladu zmesi na zlepšenie pri?navosti a lepiace zmesi. Odolnos? podkladu vo?i vode napr. v sprchovacích kútoch, bazénoch, saunách, umyvárkach at?. zabezpe?íme náterovými hydroizola?nými materiálmi. Po uložení, zameraní prvej rady dodržiavame stanovené rozostupy dilata?nými krížikmi. Pri ukladaní dbáme na požiadavky klienta a nevyhýbame sa ani kladeniu obkladov s obklada?kami rôznych velikostí. Na kúty a rohy je možné použi? kútové lišty alebo rohy dosiahnu? uhlovým rezaním obklada?iek. Po položení a vytvrdnutí obloženú plochu vyšpárujeme, jednou alebo viacerými špárovacími hmotami s rôznymi farebnými odtie?mi. Do vlhkých alebo extrémne namáhaných priestorv je vhodné použi? systémové riešenia, ktoré chránia steny a podlahy proti prenikaniu vlhkosti, zabra?ujú tvorbu plesní, spór a následných zápachov v problematických priestoroch kúpe?ní, sprchovacích kútov, a toaliet, prípadne kuchynských liniek, umož?ujú ?ahkú údržbu, a upratovanie, zabra?ujú prestupu vody do spodných vrstiev konštrukcie. 

Postup pri výbere vhodného materiálu

Základnými atribútmi pri výbere sú funkcie ktoré má obklad plni?, vplývajúce podmienky (voda, teplo, para, mráz, vplyv chemikálii a podobne) a v neposlednom rade splnenie estetických požiadaviek. Pod?a výberu materiálu obklada?ky (nasiakavos? >3%, 1-3%, alebo <1 %) a vlastností podkladu (betón, vápennocementová alebo vápenno sádrová omietka, vkurované podlahy, terasy, chodníky, bazény, sprchy, staré obklady, drevotrieskové dosky, polystyrén, minerálna vlana, umakart, poróbetón, asfaltové izola?né pásy) vyberieme vhodné izola?né, lepiace (jednozložkové, mrazuvzdorné lepidlá na báze cementu, elastické lepiace tmely - flexi lepidlá, mrazuvdorné dvojkomponentné lepidlá na báze epoxidových živíc do extrémne namáhaných priestorov, dvojzolžkové lepice tmely na báze cementu)  a špárovacie hmoty (cementové, pieskové, mrazuvzdorné, vodovzdorné, vodoodpudivé, perle?ové, odolné vo?i zašpineniu škárovacie tmelyna vnútorné alebo vonkajšie použitie do vlhkých agresívnych priestorv).   
 

Dlhodobé funkcie obkladu so stálym estetickým vzh?adomm dosiahne realizátor znalos?ami technických parametrov keramických obkladov, dlažieb a lepiacich materiálov.


NAJ.sk Google PageRank Checker