Úvod

POWER H2O je ú?inná a cenovo dostupná súpravu, pomocou ktorej dosiahnete zlepšenie výkonu a zníženie nákladov na prevádzku svojho motorového vozidla.

Zariadenie je založené na princípe elektrolýzy destilovanej vody, pri ktorej sa uvo??uje vodík a kyslík. Tieto plyny sú privádzané do sacieho potrubia motora , ?ím výrazne zvyšujú výbušnos? palivovej zmesi. Po spálení týchto plynov vo valcoch motora sa opä? zmenia  na vodu a odchádzajú cez výfukové potrubie vo forme vodnej pary. Výroba zmesi vodíku a kyslíku prebieha v doskovom elektrolízery, ktorý je riadený riadiacou jednotkou s mikroprocesorom. Elektronika zabezpe?uje bezpe?nú a bezporuchovú prevádzku tak, aby neza?ažila Váš elektro obvod.
V prípade ak poklesne v autobatérii napätie riadiaca jednotka POWER Control H2O automaticky odpojí systém a tak zabezpe?uje prísun elektrickej energie na štandardnú prevádzku auta.  

?o Vám prináša prevádzka sady POWER H2O ?

  • úsporu paliva 20 - 50 %
  • zvýšenie výkonu motora a krútiaceho momentu
  • zníženie množstva škodlivých emisií
  • zvýšenie oktánového ?ísla
  • ?istenie motora od usadenín
  • zníženie nákladov na údržbu a opravy
  • zvýšenie rýchlosti a akcelerácie
  • možnos? preloženia do druhého vozidla do 5 minút
  • záruka 24 mesiacov
  • záruka vrátenia pe?azí do 30 dní

 

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy